Robocza-wizyta-dyrekcji-GDDKiA-oraz-Prezedenta-Koszalina