km-6750-dowoz-i-magazynowanie-materialu-nasypowego