ES-119-zbrojenie-scianki-zaplecznej-na-P11-deskowanie-seg.12-na-F10