E-32-przygotowanie-kap-i-plyty-ustroju-nosnego-pod-ulozenie-izolacji