km-1100-11500-ukladanie-scieku-przykrawedziowego-trojkatnego-str-P