ES-119-uszczelnianie-pomiedzy-deskami-gzymsowym-str.L