ES-119-przygotowanie-powierzchni-betonowej-pod-izolacje-kap-strP