ES-119-zbrojeniue-kap-chodnikowych-na-przesle-4str.P.