ES-119-uszczelnianie-pomiedzy-deskami-gzymsowymi-str.L-i-P