ES-119-zbrojenie-II-etapu-seg.-na-rusztowaniach-str.P