ES-119-Zbrojenie-wneki-dylatacyjnej-na-P1-strona-prawa