ES-119-Przygotowanie-powierzchni-kap-chodnikowych-1