ES-119-Beton-podkladowy-pod-kraweznik-wzdloz-skrzydelka-na-PS-11-strona-Lewa