ES-119-Prace-zabezpieczjace-na-elem.-startowym-P9-str.-L