M-33-montaz-zbrojenia-kap-chodnikowych-i-desek-gzymsowych-str.-L