ES-119-wciaganie-lin-kabli-sprezajacych-seg.2-etapI