ES-119-przygotowanie-do-betonowania-seg.startowego-P8-str.L