ES-119-rozbiorka-podpor-tymczasowych-na-P8-str.P-2