ES-119-Przygotownaie-powierzchni-betonowej-pod-nawierzchnie-izolacji-str.P