ES-119-przygotowanie-powierzchni-betonowej-ustoju-nosnego