ES-119-demontaz-pretow-sprezajacych-na-podporze-tymczasowej-P8-str.P