ES-119-uszczelnianie-miedzy-deskami-gzymsowymi-str.L