ES-119-rozbiorka-deskowania-i-rusztowania-seg.-na-rusztowaniach-str.P