ES-119-przygotowanie-powierzchni-betonowej-skrzydelka-na-P1-str.P