ES-119-przygotowanie-powierzchni-betonowej-filarow-pod-zabezpieczenie.