ES-119-poczatek-ustroju-nosnego-od-str.-Szczecina-str.L