ES-119-przygotowanie-do-sprezania-seg.9-na-F10-str.P