ES-119-przygotowanie-do-betowania-seg.12-na-F8-str.-P