M-34-kraweznik-i-zbrojenie-kap-chodnikowych-na-dlugosci-skrzydelka