ES-119-Zbrojenie-i-deskowanie-I-segmentu-nasuwowego-str.P.