Rada Budowy nr 33

W dniu 14 maja odbyła się Rada Budowy nr 33.