Rada Budowy nr 29

W dniu 19 stycznia 20324 r. odbyła się Rada Budowy nr 29.