Rada Techniczna nr 80

W dniu 29 sierpnia 2023 r. odbyła się Techniczna nr 80.