Rada Budowy nr 17

W dniu 10 stycznia 2022 r. odbyła się Rada Budowy nr 17.