Rada Budowy nr 15

W dniu 9 listopada 2022 r. odbyła się Rada Budowy nr 15.