Rada Budowy nr 9

W dniu 10 maja 2022 r. odbyła się Rada Budowy nr 9.