Rada Budowy nr 5

W dniu 11 stycznia 2022 r. odbyła się Rada Budowy nr 5.