Rada Techniczna nr 17

W dniu 4 stycznia 2022 r. odbyła się Rada Techniczna nr 17.