ES-119-Przygotowanie-do-bet.-slupow-tymcz.-P9-str.P