km-8700-8800-skarpowanie-nasypu-i-wykop-rowu-str-L