Kontakt


Oddział : Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Odział Szczecin al. Bohaterów Warszawy 33,70-340 Szczecin


Kierownik Projektu Krzysztof Kowalski


Biuro Kierownika Projektu GDDKiA O/Szczecin Rejon w Koszalinie ul. Kupiecka 5 75-671 Koszalin
tel. 882 378 012

Konsorcjum: MP-MOSTY Sp. z o. o. (Lider) Ul. Dekerta 18,30-703 Kraków


MPRB Sp. z o. o. (członek konsorcjum) Ul. Dekerta 18,30-703 Kraków


Główny Projektant Damian Tomków


Biuro Projektu ul. Filtrowa 47, 02-057 Warszawa

MULTICONSULT Polska Sp. z o. o. ul. Bonifraterskiej 17 w Warszawie


Inżynier Kontraktu Janusz Myszkowski


Biuro Konsultanta ul. Bohaterów Warszawy 22
75-211 Koszalin
Tel: 661 975 526

Konsorcjum: PORR S.A. ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa


POLBUD-POMORZE Sp. z o. o. (Partner) Łącko 18, 88-170 Pakość


Dyrektor Kontraktu Jarosław Lewiński

Kierownik Budowy Tomasz Winiecki


Biuro Budowy ul. Słowiańska 15, 75-846 Koszalin


Sekretariat: Katarzyna Soboń
e-mail: katarzyna.sobon@porr.pl
tel. 511-950-282