Dotyczy umowy Konsultanta (Umowa Nr (N)/I-4/2016 z dnia 18.02.2016) na pełnienie nadzoru nad realizacji Kontraktu pod nazwą:

”Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód”


Opis Inwestycji:

Nazwa kontraktu: „Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód”. Inwestycja zlokalizowana jest w województwie zachodniopomorskim, w powiecie koszalińskim, na terenach gminy Biesiekierz, gminy i miasta Sianów oraz miasta Koszalin. Zaprojektowana obwodnica Koszalina i Sianowa będzie przebiegać w całości po nowym śladzie i bez możliwości wykorzystania istniejącego układu drogowego. Droga ekspresowa S11 włącza się do istniejącego śladu drogi krajowej nr 6 na węźle Koszalin Zachód by następnie, na węźle Bielice, połączyć się z droga ekspresową nr S6 i, po ok. 18,6 kilometrach, włączyć się w istniejący bieg drogi krajowej nr 6. Zaprojektowana droga będzie miała przekrój dwujezdniowy, o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku wraz z poboczami awaryjnymi. Szerokość pasa rozdziału będzie umożliwiała dobudowę jednego pasa ruchu po wewnętrznej stronie, w przypadku, gdy będą tego wymagały potrzeby ruchowe.